Stappenplan

Als professionele rattenjagers beginnen wij altijd eerst met kijken hoe rattenoverlast te voorkomen is volgens de methode van “Integral Pest Management” (IPM). De keuze voor afschot is bij deze methode het laatste redmiddel aan einde van het traject. Het afschieten van ratten is immers slechts een tijdelijke oplossing.


Per 1 januari 2023 is het gebruik van rattengif – anticoagulantia - door particulieren zowel binnen- als buitenshuis verboden. Voor professionele rattenbestrijders is het gebruik sterk aan banden gelegd. Dit gif was niet alleen slecht voor andere dieren zoals roofvogels en honden, maar de ratten zijn ook resistent geworden tegen het gif. Het verbod op gif is gebaseerd op EU-regelgeving en geldt dus in alle EU-landen.

Als eerste is het belangrijk om te bepalen waardoor de problemen worden veroorzaakt, daarna kunnen de maatregelen geïmplementeerd worden om de overlast te voorkomen.

De ideale omstandigheden voor een rattenplaag:

 • Gelijkmatige temperaturen
 • Overtollig voer aanwezig
 • Voldoende water aanwezig
 • Ongestoorde dekking (voor het grootbrengen van jonge ratten en het ontsnappen aan vijanden)
 • Voldoende huisvesting (voor het laten groeien van de rattenpopulatie)

Een rattenpaartje is in staat om in een jaar tijd meer dan 100 nakomelingen voort te brengen en iedere nieuwe rat is na 3 maanden al vruchtbaar. Een rat kan zo’n 1 à 2 jaar oud worden.

 • Onder ideale omstandigheden kan 1 rattenpaar binnen 1 jaar uitgroeien tot een populatie van meer dan 1000 ratten.

Stappen ter voorkoming van een rattenplaag:

 • Algehele hygiëne optimaliseren
 • Voedselbronnen wegnemen
 • Treffen van weringsmaatregelen
 • Inzetten van verjaagsystemen
 • Preventieve maatregelen nemen zoals begroeiing kort houden en opruimen
 • Nestmogelijkheden wegnemen
 • Constante monitoring
 • Inzetten van jacht op ratten

IPM methode van JF Rattenbestrijding 


De Integrated Pest Management (IPM) methode helpt bij het gestructureerd bestrijden van overlast door ongedierte. Wij hanteren deze methode om een goed inzicht te krijgen in de stappen die nodig zijn om een rattenplaag onder controle te krijgen én te blijven beheersen in de toekomst.

Deze methode bestaat uit 5 fases:


⦁ We starten met een inventarisatie van de huidige situatie en maken een inschatting van de omvang van de rattenoverlast.


⦁ De volgende fase bestaat uit het nemen van preventieve maatregelen en habitat management. Hierbij moet u denken aan het blokkeren van toegangswegen voor ratten en het onaantrekkelijk maken voor ratten om naar binnen te komen.


Daarna treedt fase 3 in werking waarbij zoveel mogelijk (aanvullende) hygiëne maatregelen worden getroffen.


⦁Wij zijn gespecialiseerd in het jagen op ratten. Dit doe wij in de avond en nacht wanneer ratten actief worden. Hierbij gebruiken wij een warmtebeeldcamera om de ratten snel en efficiënt op te sporen en gebruiken we een persluchtwapen om de ratten af te schieten. Dit is snel, effectief en geruisloos. Bovendien is het veilig voor de omgeving, uw eigendommen en (huis-)dieren. 

In geval van een grote populatie / plaag en op openbaar terrein werken wij altijd in teams van twee personen (1 jager en 1 spotter) om veilig en effectief de plaag de kop in te drukken. JF Rattenbestrijding heeft meerdere gekwalificeerde teams tot haar beschikking.

Onze werkwijze sluit volledig aan bij de aangescherpte wet- en regelgeving voor knaagdierenbestrijding. Voor het afschieten van ratten als alternatief voor stappen 4 en 5 beschikken wij over de juiste accreditaties, waaronder een goede opleiding, een (WM13) draagverlof en de provinciale ontheffingen die nodig zijn voor het mogen afschieten van ratten met een persluchtgeweer. Het draagt zo bij aan de beperking van het gebruik van chemische middelen en het bevorderen van duurzame knaagdierenbeheersing.


Voor de voedingsmiddelenindustrie, inclusief de aanverwante op- en overslag en distributiebedrijven, gelden strenge normen en bestaat het risico dat een bedrijf wordt stilgelegd indien niet wordt voldaan aan de voorschriften. Speciaal voor deze sector verzorgen wij advisering, wering en bestrijding volgens de 7 kernpunten van het HACCP-systeem. De voorkoming en bestrijding van rattenoverlast valt immers onder de ‘critical control points’. Zo bent u verzekerd van optimale zekerheid.


Onze persoonlijke kijk op stap 4 en 5 is het bestrijden middels afschot. Steeds meer ongedierte-bestrijders zien in dat dit ook de meest optimale methode van bestrijding is vanwege de eerder genoemde bezwaren tegen het gebruik van gif, klemmen en vallen.
EFFICIËNT


De methodes die wij hanteren zijn efficiënt, milieuvriendelijk en humaner dan de traditionele manier van rattenbestrijding. Bovendien kunnen wij garanderen dat wij beter en veiliger ratten kunnen bestrijden dan met de ouderwetse methodes waarbij gif en vallen de standaard bestrijdingsmiddelen zijn.

DISCREET


Wij gaan uiteraard discreet te werk. 

Onze voertuigen bevatten geen reclame zodat de buren ,familie, collega's, personeel of concurrentie niet ziet dat wij aanwezig zijn, zodat u niet in diskrediet word gebracht.

Ervaren


Wij hebben jarenlange ervaring met het jagen op ratten met luchtwapens.

Ook hebben wij dagenlang op de schietbaan gestaan zodat wij trefzeker te werk gaan.

Zo hebben we ook diverse schietvaardigheid trainingen gehad. Al ons personeel is gecertificeerd en zeer ervaren.