Brandschade


De tanden van ratten groeien continu. Om hun tanden kort en scherp te houden knagen ratten aan materialen, zoals hout en plastic, maar ook aan aluminium en beton. Knaagschade door ratten is in de vorm van twee evenwijdige groeven, ongeveer 4 millimeter uit elkaar. Ratten knagen graag aan kabels van elektriciteit en elektrische apparaten, wat schade aan apparaten veroorzaakt, of in het ergste geval zelfs brand. Zo onstaan er ook branden in de stal of in bedrijfsruimtes. In de meeste gevallen vergoed een verzekering schade door ratten niet!


Dit is zoals het in de meeste polissen staat :

Voor opstal-, inboedel- inventarisverzekering etc. geldt dat schade veroorzaakt door ongedierte altijd is uitgesloten.

Zowel voor zakelijke als particuliere verzekeringen.

Onder de dekking All Risk/alle van buitenkomende onheilen staat de uitsluiting vermeld in de voorwaarden: ” ongedierte, bacteriën, virussen of plantvorming “

Onder de uitgebreide/extra uitgebreide dekkingen staat in de polisvoorwaarden een opsomming van de gedekte gebeurtenissen, brand, diefstal, waterschade… etc. Hierbij wordt geen melding gemaakt van ongedierte, dus uitgesloten van de dekking.


Knaagschade


Ratten knagen aan uw bedrijfspand, woning en eigendommen om hun tanden kort te houden en ze eten op verschillende plaatsen per dag. Daarnaast schamen we ons vaak als we ratten in huis hebben.

Ratten knagen continu om hun snijtanden kort te houden. De boventanden houden het object vast en de ondertanden snijden. Het glazuur op de tanden van ratten is harder dan ijzer of koper, waardoor ze overal aan kunnen knagen. Ze knagen door plastic en loden pijpen, hout, beton, aluminium en andere metalen op zoek naar voedsel en water. De knaagsporen die ze achterlaten zijn heel onderscheidend. Twee parallelle, iets verzonken groeven, ongeveer 4mm uit elkaar.

Schade aan voorraden


Ratten zijn alleseters, met een duidelijke voorkeur voor het beste wat ze kunnen vinden. Doordat ze alles eten kunnen ze zich eenvoudig aanpassen aan hun leefgebied. Bruine ratten hebben een voorkeur voor granen, zwarte ratten eten het liefst vruchten, zaden en noten. Ratten beschadigen meer voedsel dan ze eten. Gemiddeld eten ze ongeveer 15-30 gram per dag, maar omdat ze van verschillend voedsel een hapje nemen, maken ze dit allemaal onbruikbaar. Ook de uitwerpselen en de urine laten ze achter op de producten, zo onstaat er een flinke kosten post door de onbruikbare producten.

Psychologische schade


Rattenfobie komt zeer veel voor en kan versterkt worden zodra er ratten in huis of in uw bedrijf zitten. Daarnaast is er vaak ook schaamte, overlast van ratten wordt meestal geassocieerd met slechte hygiëne. U kunt audits en bedrijfsinspecties niet door laten gaan omdat u bang bent voor de negatieve uitslag. Chauffeurs zijn bang om hun lading te lossen en kunnen uw bedrijf imgo schade brengen.