Het gevaar van een rattenplaag


Ratten staan erom bekend ziektes te verspreiden. Daarnaast kan hun constante geknaag veel schade aan uw woning/bedrijfspand/voorraad veroorzaken.Hoe verspreiden ratten ziektes?


Ratten verspreiden ziekteverwekkers via hun uitwerpselen, urine en speeksel. Zowel bruine als zwarte ratten zijn dragers van virussen, bacteriën en parasieten die een gezondheidsrisico kunnen zijn voor mensen en huisdieren. U kunt ziek worden door het aanraken van door ratten besmette plaatsen. De kans hierop is vooral groot als u de handen niet wast voor het eten of drinken of een schaafwond of sneetje in de huid heeft.

Zwarte ratten worden nog altijd geassocieerd met de pest, maar er zijn meer ziektes die zowel zwarte als bruine ratten kunnen verspreiden. De ziekteverwekkers die een gezondheidsrisico voor mens en huisdier zijn noemen we hieronder:


 • Bartonella (kattenkrabziekte)
 • Campylobacter
 • C. Difficile bacterie
 • E-coli bacterie
 • Hantavirus
 • Leptospirose (ook wel ziekte van Weil genoemd)
 • Pest
 • Ringworm
 • Rattenbeetkoorts
 • Salmonella bacterie
 • Tetanus
 • Tuberculose
 • Tulamerie (hazenpest)
 • (Vlek)tyfus
 • Vogelgriep
 • (Vossen)lintwormVoor meer informatie over de bovengenoemde ziektes, ziekteverschijnselen en risico’s verwijzen wij naar de officiële website van het RIVM:https://www.rivm.nl/wilde-knaagdieren-en-zo-nosen/ziekteverwekkers


Salmonellose


Salmonellose is een infectie veroorzaakt door de salmonella bacterie. Het veroorzaakt voedselvergiftiging. Symptomen zijn diarree en braken en beginnen tussen 12 en 72 uur nadat je infectie hebt opgelopen. Salmonella duurt meestal ongeveer 4 tot 7 dagen, en vereist zelden behandeling. Tenzij de patiënt ernstig uitdroogt.

Leptospirosis


De Leptospira bacterie leeft in de nieren van ratten en muizen en wordt overgedragen via urine. Het komt vooral voor in gebieden met warmere klimaten. De ziekte is deze zomer ook een aantal keer in zwemwater in Nederland vastgesteld. Symptomen treden meestal na ongeveer 7-14 dagen op en zijn vergelijkbaar met de symptomen van griep.

Ziekte van Weil


10% van de gevallen Leptospirose ontwikkelen tot de ziekte van Weil. De ziekte van Weil kan leiden tot orgaanfalen en inwendige bloedingen. In het geval van de ziekte van Weil moeten patiënten medische hulp zoeken.

Rattenbeetziekte


Rattenbeetziekte is een zeldzame ziekte in Nederland. Het wordt veroorzaakt door de Streptobacillus moniliformis bacterië. Deze bacterie is aanwezig in de urine, uitwerpselen en speeksel van besmette knaagdieren. Afhankelijk van de bacterie verschijnen de eerste symptomen na 3 tot 21 dagen. De ziekte wordt behandeld met antibiotica.

Hantavirus


Het hantavirus wordt gedragen door vele soorten knaagdieren, zoals woelmuizen en muizen. Verschillende soorten knaagdieren dragen verschillende vormen van het virus, maar de symptomen zijn bij alle virussen griepachtige verschijnselen.

De pest


De pest is misschien wel de meest bekende ziekte, overgedragen door ratten. Het zijn echter de vlooien die verantwoordelijk waren voor de pest en niet de ratten. De pest is afkomstig van de Yersinia pestis bacterie, gevonden in vlooien. Deze ziekte werd verspreid door de ratten (zwarte ratten om precies te zijn), die gastheer waren voor deze parasieten. De pest is nog niet verdwenen, soms zijn er nog wat kleine uitbraken. De ziekte is tegenwoordig met antibiotica goed te behandelen.

De symptomen van bovengenoemde ziektes zijn vergelijkbaar met griep klachten. Om een van bovenstaande ziektes te hebben moet je in contact zijn geweest met knaagdieren of hun uitwerpselen. Neem bij twijfel of je een gewone griep hebt, of een ziekte overgedragen door knaagdieren contact op met je huisarts.

Symptomen van door knaagdieren overgedragen ziektes • Koorts
 • Misselijk of overgeven
 • Buikkrampen
 • Hoofdpijn
 • Spier en gewrichtspijn
 • Uitslag
 • Pijn op de borst
 • HoestenDaarnaast kunnen ratten verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van veeziektes zoals onder andere:Bij varkens


 • De ziekte van Aujeszky:zeer besmettelijke virusziekte die grote economische schade kan veroorzaken in de varkenshouderij. Dodelijk voor andere diersoorten, maar onschadelijk voor mensen.


 • Leptospirose: leidt tot abortussen, zwak-geboren biggen en onvruchtbaarheid. Dit uit zich in laag drachtpercentage, een hogere hoeveelheid doodgeboorten en mummies. Ziekte is moeilijk vast te stellen. Ook besmettelijk voor mensen.


 • Varkenspest:Varkenspest is een dierziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Het is een zeer besmettelijke en ernstige ziekte voor varkens. Zowel biggen als varkens kunnen eraan overlijden.Varkenspest is niet gevaarlijk voor de mens.


 • Vlekziekte: Duidelijk vlekken/blaasjes op de huid. Leidt tot hoge koorts, gebrek aan eetlust, abortus, spijsverteringsproblemen. Bij de chronische variant is sprake van gezwollen en ontstoken gewrichten en hartschade.


 • C. Difficile bacterie: Veroorzaakt ernstige diarree bij jongvee en oude of verzwakte dieren.


 • Modderkoorts: ernstige huidaandoening met onder andere zwerende huid en onderliggend letsel.Bij koeien


 • Koepokken: sterke huidaandoening veroorzaakt door virus. Is besmettelijk voor mensen, maar goed behandelbaar.


 • Leptospirose: veroorzaakt ontstoken uiers en verminderde melkproductie en soms abortussen. Een infectie zal vaak zonder symptomen verlopen. Ook besmettelijk voor mensen. Kan melkerskoorts veroorzaken.


 • De ziekte van Aujeszky: besmetting via ratten of varkens die in de buurt worden gehouden. Onbehandelbaar en dodelijk voor koeien


 • C. Difficile bacterie: Veroorzaakt ernstige diarree bij jongvee en oude of verzwakte dieren.
Bij kippen


 • Pseudovogelpest:NCDis een zeer gevreesde ziekte, omdat het een zeer snelle incubatietijd van 4 tot 6 dagen heeft bij kippen en vaak eindigt met de dood. Een van de eerste symptomen van pseudovogelpest bij kippen zijn problemen met ademhalen. De kippen zullen dan vaak kuchen en hijgen. Dan volgt er een verminderde en misvormde eierproductie en kan er sprake zijn van groene, waterige diarree. Daarnaast raken de kippen voor steeds grotere delen verlamd wat uiteindelijk zal leiden tot sterfte


 • Vlekziekte:Het verloop van vlekziekte is dramatisch. Doodzieke kippen die vrij acuut sterven met hoge uitvalspercentages. Behandeling is weliswaar mogelijk met antibiotica binnen de kaders van de diergeneesmiddelenwet, maar je ziet vaak snel na het stoppen van de behandeling de uitval alweer oplopen


 • ILT:Infectieuze laryngotracheïtis(ILT) is een virale infectie van het ademhalingsstelsel van pluimvee die vooral bij kippen voorkomt. Tijdens een ILT infectie worden de dieren erg ziek en treedt hoge sterfte op. Dit leidt tot ernstige productieverliezen.Bij geiten en schapen


 • Q-koorts:Bij dieren verloopt de infectie meestal symptoom-loos. Het verwerpen (spontane abortus) bij drachtige dieren kan een signaal zijn. Ook besmettelijk voor mensen.


 • Leptospirose: zie hierboven. Zelfde als voor runderen, maar geiten en schapen lijken minder gevoelig voor de ziekte dan runderen.


 • De ziekte van Aujeszky: besmetting via ratten of varkens die in de buurt worden gehouden. Onbehandelbaar en dodelijk voor geiten en schapen